Chmura i standardy chmura obliczeniowaM. Door (przedstawiciel ETSI): Rolą ETSI we współpracy z instytucjami UE jest ustandaryzowanie istniejących już norm i przystosowanie ich do panującej rzeczywistości. ETSI nie tworzy nowych przepisów, a jedynie zajmuje się ich odpowiednim mapowaniem. Naszym celem będzie złożenie istniejących regulacji w całość.  W odniesieniu do chmury obliczeniowej, istnieje konieczność oparcia jej o jednolity model działania. Łączność, usługi handlowe  i inne obszary funkcjonowania chmury muszą współgrać ze sobą

Symbol chmury obliczeniowej

Symbol chmury obliczeniowej

. ETSI zaczęło już standaryzację chmury. Organizacja jest w stałym kontakcie ze światowymi organizacjami i instytucjami, m. in. podjęte już są globalne prace z przedstawicielami  z Japonii i USA, podczas których wzięto pod uwagę oficjalne stanowiska wymienionych państw. Stworzona w ten sposób platforma sieciowa, doprowadziła do zakończenia prac grup nr 1 i 2. W najbliższym czasie swoje prace zacznie także grupa nr 3. Pocieszające są jasne sygnały polityczne ze strony KE, dzięki której wiadomo czego się oczekuje od ETSI.