Kwestia bezpieczeństwa i poufności danych w chmurze cz.I chmura obliczeniowaJ. Von Hoboken (Uniwersytet Amsterdamski): Jest oczywiste, że w związku z chmurą obliczeniową znajdujemy się ciągle w okresie przejściowym. Należy mieć na uwadze kwestię ochrony danych w przyszłości, w szczególności przez nieuprawnione wykorzystanie ich przez państwa trzecie. Przeniesienie danych osobistych do chmury obliczeniowej należy rozpatrywać w aspekcie nieograniczonego dostępu do nich przez agencje rządowe, tak jak to ma miejsce w przypadku cudzoziemców przebywających w USA. Należy rozważyć kwestię, czy przeniesione dane, np. należące do MSZ Holandii, które są danymi wrażliwymi będą całkowicie hermetyczne i nie narażone na ingerencję ze strony państw trzecich. Automatycznie zatem nasuwa się pytanie, jak wybrać odpowiedniego dostawcę chmury i jak w tym aspekcie zarządzać należy ryzykiem. Czy będzie możliwa, taka sytuacja, ze rządowa amerykańska agencja, będzie legitymowana do występowania do dostawców chmur, o udostępnienie danych należących do wspomnianego MSZ Holandii?

P. Pacill (BEU): Rozwój chmury, to na pewno wiele korzyści płynących dla konsumentów. Łatwy dostęp do danych, szeroki wachlarz usług, to niewątpliwe jej zalety. Należy jednak zmierzyć się z pojawiającymi się zagrożeniami, związanymi z przekazywaniem danych do chmury. De facto, na dzisiaj w ten sposób konsument godzi się na wykorzystanie ich przez nieznanego odbiorcę. Kwestią dyskusyjną jest, jak zapewnić prawidłową ochronę danych, które w niekontrolowany sposób wypłyną na zewnątrz. W takim wypadku brak jest jasnych wytycznych, w jaki sposób konsument może się chronić. Co więcej, umowy z dostawcami są często bardzo niedoprecyzowane, ci często świadomie odcinają się od odpowiedzialności za utracone dane. Podkreślić trzeba, że prawa konsumenta są w tym aspekcie bardzo ograniczone. Z badań przeprowadzonych przez Eurobarometr wynika, że konsumenci nie mają zaufania do cyfrowych usług, dlatego przepisy stworzone przez UE muszą być kluczowe, jeśli idzie o podniesienie zaufania wśród konsumentów. Solidne ramy prawne będą naszą zaletą, gdyż dzięki nim unijne przedsiębiorstwa staną się bardziej konkurencyjne.  Podkreślić trzeba, że konsument musi mieć pełną świadomość tego, co dzieje się z jego danymi, czy są one przedmiotem obrotu. Polityka w tej sprawie musi być jasna i zrozumiała. Należy stworzyć aurę zaufania i ochrony podstawowych praw konsumenckich, w odniesieniu do przetwarzania danych, niezależnie od tego, gdzie one się znajdują. Powinniśmy stworzyć kodeks postępowania dla firm, w których zostaną zawarte ramy bezpieczeństwa w obrocie danymi, kwestia skarg, kary dla przedsiębiorstw, czy mobilność danych. Ważną kwestią będzie także ochrona praw autorskich w chmurze. Prawa autorskie mają obecnie charakter terytorialny, co kłóci się z ideą chmury. Niestety nie widać tutaj woli Komisji Europejskiej, jak tę kwestię rozwiązać.