Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej cz.II chmura obliczeniowaJ. Rohde: Rynek wewnętrzny powinien być neutralny i otwarty dla wszystkich dostawców chmury. Cieszy postawa UE, w kontekście jej przejrzystości i bezpieczeństwa. Szczególna ochrona powinna objąć konsumentów, którzy przed staniem się abonentami, powinni zostać zaznajomieni ze swymi prawami.

E. Tosenovsky: Mówi się o współpracy dwóch sektorów, tj. sektora prywatnego i publicznego, których działania zależą od prawidłowego ustawienia parametrów funkcjonowania chmury obliczeniowej. Rozwój chmury, nie może być hamowany przez działania administracji i na to trzeba zwracać szczególną uwagę. Trzeba nastawić się na szerszą emisję danych, która dociera do konsumentów, gdyż każdy użytkownik powinien mieć wiedzę na temat kontroli przesyłanych danych i bezpieczeństwa z tym związanego.

V. Prodi: Chmura obliczeniowa pozwala myśleć o nowych zdolnościach obliczeniowych, niespotykanych wcześniej. Jednak przed uruchomieniem tak wielkiego systemu, potrzeba pewności, co do bezpieczeństwa danych, które muszą być chronione przed kradzieżą i inwigilacją. Należy wymagać wprowadzenia swoistej gwarancji zabezpieczeń, zanim UE zaangażuje się w proces, z którego nie będzie się można później wycofać.

A. Niebler: Zaufanie to rzecz, która powinna być nieodłączoną cechą całego projektu chmury. Ochrona to sprawa kluczowa dla wszystkich użytkowników, potrzeba zatem stworzenia chociażby jej minimalnych standardów, opartych o licencje. Trzeba się zająć sprawą centrów danych, które dziś w 95% znajdują się USA. W związku z tym, że bazy danych będą w przyszłości rozsiane po całym świecie rodzi się pytanie, jak poradzić sobie z unifikacją standardów i uniwersalizacją zabezpieczeń.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: KE w fazie wstępnej zdążyła przesłać już część swych komentarzy i uwag na temat chmury obliczeniowej. Jeśli chodzi o program połączeń i infrastrukturę, to nie jest to jedyny sposób na osiągnięcie sukcesu, należy zatem stawiać na lepsze badanie i lepsze ocenianie ryzyka. Trzeba szkolić personel i użytkowników oraz zwiększać ich świadomość. W niedługim czasie chmura obliczeniowa stanie się tak powszechna jak internet, dlatego też należy dołożyć wszelkich starań w zakresie ochrony konsumentów. Powinno się promować te modele umów, które mają charakter prokonsumencki i chronią użytkownika chmury.