Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej cz.IV chmura obliczeniowaC. Trautmann: Chmura jest kluczowa dla rozwoju przedsiębiorstw. Normy muszą być zbieżne. Firmy Europejskie muszą mieć możliwość rozwoju, konkurencyjności. Ważna jest infrastruktura. Szczególnie ta odpowiedzialna za składowanie danych. Potrzebne jest bezpieczeństwo sieci. Ważny jest sposób przetwarzania danych. Trzeba dążyć do doskonałości. Trzeba uodpornić chmurę od ataków hakerów.

S. Ticau: Dokument powinien mieć charakter bardziej legislacyjny. Strategia nie wystarczy. Ważna jest jakość usług dostarczanych odbiorcom. Trzeba uważać na nadużycia. Potrzebne są zapisy dotyczące usług zaufania i uwierzytelniania. Trzeba zadbać o odpowiedni poziom zabezpieczeń w SLA. Nie może być miejsca na klauzule-pułapki. Ważne są dopracowane, przemyślane normy i rozwiązania. Muszą mieć one międzynarodowy charakter. Trzeba chronić interes europejski, ale jednocześnie trzeba być otwartym na inne kraje. Ważne są kwestie związane z dostawcami. Użytkownik nie zawsze wie, gdzie znajduje się siedziba usługodawcy, czy na jakim sprzęcie pracuje. Ważna jest współpraca z krajami trzecimi w których znajdują się usługodawcy.

Komisja Europejska: W przyszłości chmura będzie technologią styku między administracją usługodawcami, a konsumentami. Chmura obliczeniowa wpłynie na zapisy dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa. Ważne są możliwości przechodzenia konsumentów od jednego dostawcy do drugiego. Potrzebne są odpowiednie ramy bezpieczeństwa.

Sprawozdawca P. del Castillo: Wiele aspektów się wyjaśniło. Ważna jest dobra współpraca i wniesienie wkładu Parlamentu do rozwoju chmury obliczeniowej.