Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej cz.III chmura obliczeniowaKomisja Europejska: Trzeba się zmierzyć z modelami wykorzystującymi obliczanie w chmurze. To wiąże się z duża redukcją kosztów np. w administracji. Przy cięciach w tym sektorze to świetna wiadomość. To dobre rozwiązanie dla MŚP, dla inwestorów, usługodawców. To oszczędności na poziomie miliardów euro. Trzeba działać szybko i stanowczo, by Amerykanie nie zdominowali tej dziedziny. Trzeba wykorzystać swoją przewagę. Trzeba pamiętać o poszanowaniu dla prywatności i bezpieczeństwa. Należy zadbać o to, by prawo chroniło bezpieczeństwo i dane delikatne. Chmura obliczeniowa jest odpowiedzią na kryzys gospodarczy. Trzeba sprowokować efekt dźwigni. Trzeba stymulować rozwój gospodarczy. Należy działać w poszanowaniu dla bezpieczeństwa obywateli. Ważna jest konkurencyjność. Trzeba chronić interesy MŚP i konsumentów. Potencjał chmury obliczeniowej jest bardzo duży. Potrzebne są dobre normy bezpieczeństwa, normy poziomu jakości. Potrzebne jest konstruktywne wparcie i konstruktywne opinie dla chmury. Technologia musi stać się rzeczywistością.

Sprawozdawca P. del Castillo: Dokument przedstawiony przez Komisje zawiera podstawy dla stworzenia chmury obliczeniowej. Możliwości chmury są wspaniale. Komisja ITRE musi podkreślić, że nie ma żadnej instytucji, która nie korzysta z sieci. Niemal każdy więc jest potencjalnym użytkownikiem chmury. Możliwości chmury, czyli przetwarzanie danych, tworzenie środowiska wirtualnego doprowadziło do tego, że mamy do czynienia z wielkim wzrostem konkurencyjności w środowisku komputerowym. Ważny jest sukces tej inicjatywy. Trzeba popracować nad ochroną danych osobowych, współpracą z widmem radiowym. Strategia nie może objąć wszystkich tematów. Trzeba się skoncentrować na standardach. Potrzebna jest mapa standardów dotyczących bezpieczeństwa, interoperacyjności. Każdy dostawca usług chmury ma swój interface i muszą istnieć jakieś standardy pomagające użytkownikom migrować między dostawcami. To ważne dla konkurencyjności. Potrzebne są gwarancje warunków kontraktowych. Chmura to bardzo wiele usług i transakcji. Potrzebna jest elastyczna wizja dostosowana do tego.