Wysłuchanie publiczne na temat uwolnienia potencjału chmury obliczeniowej chmura obliczeniowaP. del Castillo Vera: Wszyscy rozumieją, jakie wiążą się perspektywy ekonomiczne z powstaniem chmury obliczeniowej i niezależnie od tego czy Unia Europejska weźmie aktywny udział w jej rozwoju, czy też nie, jej rozwój jest nieunikniony. Dlatego naszym zadaniem jest przygotowanie jak najlepszych warunków dla jej funkcjonowania. Za najważniejsze należy uznać regulacje prawne i zasady działania, na jakich chmura ma się opierać, ważna jest ochrona danych, w tym także bezpieczeństwo użytkowników i sposoby zmieniania dostawców chmury. Zdajemy sobie sprawę, że transformacja cyfrowa jest nieunikniona, dzięki chmurze wiele może zyskać, np. sektor publiczny, między innymi przez korzystanie z aplikacji e-zdrowie. Trzeba pochylić się nad propozycjami Komisji Europejskiej, które wydają się dobre, ale które wymagają jednocześnie doprecyzowania.

S. Fratta – Telefonica Digital: Firma Telefonica Digital jest bardzo zaangażowana w projekt chmury obliczeniowej – przedsięwzięcia, wokół którego narosło wiele mitów, wymagających sprostowania, jak i zalet, które należy podkreślić.

Chmura, to przede wszystkim:
a) możliwość magazynowania olbrzymich liczby danych po dużo niższej cenie;
b) rozwój szybkopasmowych łączy;
c) rozwój przenośnych urządzeń do obierania danych, takich jak smartphony czy tablety;
d) możliwość korzystania z ustandaryzowanej bazy danych, niezależnie od miejsca
pobytu na świecie.

Ważne podkreślenia są nie wszędzie dostrzegane fakty:
a) Chmura zapewnia przede wszystkim lepszą ochronę danych. Dane na tradycyjnych, małych serwerach są często źle magazynowane. Zagrożone są przez stare oprogramowanie, zalanie urzadzeń, serwisowanie w zewnętrznych firmach, czy lokalne przechowywanie. Takie postępowanie nie może być uznane za standard bezpieczeństwa i pod tym względem chmura jest niezastąpiona.
b) Chmura przyczyni się do konkurencyjności firm – tych małych jak i tych dużych, wpłynie także na konkurencyjność całej branży. Potrzeba jest jednak stworzenia wielkiego rynku cyfrowego, w którym należy znieść istniejące dziś bariery. Konieczny jest efekt skali produktu, jakim jest chmura. Skala, dzięki której będzie można korzystać z produktu na całym świecie, bez barier prawnych. Dlatego
wymagana jest harmonizacja prawa na jak największym obszarze, w szczególności dotycząca przepisów o prywatności, stosowanych w takim samym zakresie w 27 krajach UE. Stworzenie takiego wspólnego rynku, to możliwość dotarcia do 500 mln ludzi w Europie.
c) Jeśli wyjdziemy z założenia, że chmura nie jest bardziej niebezpieczna od obecnie istniejącego świata sprzętowego, to nie ma potrzeby tworzenia bardziej restrykcyjnych norm dotyczących zabezpieczenia prywatnych danych.
d) Nie należy być zbyt surowym dotyczącym standardów jakości w tym niejednolitym krajobrazie. Chmura, to olbrzymi obszar, w którym nie koniecznie standard odpowiadający jednemu produktowi, musi pasować do innych produktów. Podobnie, nie należy być bardziej restrykcyjnym w aspekcie mobilności danych w chmurze, niż w świecie offline. Należy pozwolić zadziałać rynkowi w tym w aspekcie.