Zamówienia publiczne, a chmura chmura obliczeniowaP. Van Avermant Digi-Tec: Omawianą kwestią będzie bezpośredni i pośredni wpływ chmury na zamówienia publiczne. Na wstępie należy wspomnieć o kwestii ilości kontraktów, którymi trzeba będzie się zająć, zależy ona bowiem od naszego wejścia w chmurę. Prawdopodobne jest, że w przypadku zamówień zewnętrznych, zmniejszy się ilość tych, którymi trzeba będzie zarządzać, ze względu na fakt pojawienia się możliwości zlecania zarządzania na zewnątrz. W przypadku wejścia w chmurę, ważna będzie gwarancja wykonania umowy.

Chmura obliczeniowa - schemat danych

Chmura obliczeniowa – schemat danych

Przy założeniu, że nie wiadomo będzie gdzie znajduje się sprzęt, trzeba ustalić w jaki sposób określić odpowiedzialność zawodową dostawcy, który jest na zewnątrz. Należy także zwrócić uwagę na kwestię ewentualnego sporu, ustalić ramy prawne, które wskażą właściwy sąd sporu. Należy ustalić, co z kwestią odpowiedzialności za dane utracone lub skradzione. Podobnie nie jest jasne zagadnienie własności danych, które trafią do chmury. Do kogo będę te dane w ostateczności należeć, warto wiedzieć co dzieje się z danymi wygenerowanymi przez chmurę, czy będą należeć do użytkownika, a także co stanie się z danymi po rozwiązaniu umowy z dostawcą. Zasadne będzie doprowadzenie do sytuacji, by osoba wprowadzająca dane, nie musiała ich następnie wykupywać za duże pieniądze. Niezbędne jest przygotowanie jasnych i rzetelnych warunków zawierania umów. Chmura obliczeniowa, to duży krok naprzód, który trzeba jednak szczegółowo przygotować.